Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring

Persoonsgegevens ontvangen

Jessica Viviane acht de veiligheid van persoons- & klantgegevens van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Er zijn verschillende manieren waarop Jessica Viviane persoonsgegevens ontvangt.

  • via www.jessicaviviane.nl middels een digitaal formulier;
  • middels een factuur voor ontvangen van betaling aan Jessica Viviane;

Welke Persoongegevens verwerk ik?

Jessica Viviane onvangt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens

Jessica Viviane verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de persoon zelf, tenzij Jessica Viviane daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Jessica Viviane verwerkt de persoonsgegevens op de volgende manieren:

Digitaal formulier via www.jessicaviviane.nl

  • een ingevuld formulier via jessicaviviane.nl wordt digitaal gemaild naar designstudio@jessicaviviane.nl en digitaal opgeslagen in de website jessicaviviane.nl, en wordt gebruikt voor het kunnen maken van opvragen van offertes, informatie of het maken van een (telefonische) afspraak voor een opdracht. Ze worden gebruikt om een optimaal passend advies te kunnen geven.
  • de gegevens van een ingevuld formulier worden 1 jaar bewaard en na 1 jaar verwijdert.

Facturatie

  • middels een factuur voor ontvangen van betaling aan Jessica Viviane worden (bedrijfs)gegevens vermeld die het mogelijk kunnen maken om de factuur te kunnen richten. Jessica Viviane verwerkt persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
  • de gegevens worden bewaard voor administratie en worden bewaard zolang de Belastingdienst dit nog op wil kunnen vragen (minimaal 7 jaar).

Verwijdering van persoonsgegevens

Indien persoonsgegevens bij Jessica Viviane in bezit zijn, heb je volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) recht op inzage. Indien in welke vorm dan ook persoonsgegevens bekend zijn bij Jessica Viviane en de wens is om ze te in te zien of te verwijderen, kan hiervoor een verzoek van inzage of verzoek van verwijdering voor worden ingediend via een e-mail waarin je dit kenbaar maakt. Dit kan via e-mail naar designstudio@jessicaviviane.nl met als onderwerp: inzage of verwijdering van persoonsgegevens. Vermeld worden hierin voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, en verzoek tot welke gegevens u inzage wilt hebben of verwijdert dienen te worden. Binnen een maand krijgt u reactie voor verzoek van inzage. Binnen 1 maand na verzoek van verwijdering zullen de gegevens wordt vernietigd en verwijdert, en dit zal aan u bevestigd worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 04 juli 2018.